Tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị cốt lõi

 

TẦM NHÌN

Bằng khát vọng tiên phong và phát triển bền vững Điệp Viên Gia Đình sẽ trở thành dịch vụ không thể thiếu cho các gia đình. Gia đình nào có khó khăn ở đó có Điệp Viên Gia Đình.

SỨ MỆNH

Đối với khách hàng: Là doanh nghiệp uy tín, tận tâm, chuyên nghiệp, không ngừng nghiên cứu tạo ra những dịch vụ có chất lượng nhằm phục vụ tốt nhất cho khách hàng.

Đối với nhân viên: Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo và nhân văn, tạo điều kiện thu nhập cao và cơ hội phát triển công bằng cho tất cả nhân viên.

Đối với cổ đông: Công khai, minh bạch, đảm bảo tối đa lợi ích cho các cổ đông.

Với đối tác: Đề cao tinh thần hợp tác cùng phát triển, cam kết trở thành “Người đồng hành số 1” của các đối tác, luôn mang đến những giá trị tốt nhất và bền vững nhất cho đối tác.

Đối với xã hội: Hài hòa lợi ích doanh nghiệp với lợi ích xã hội, đóng góp tích cực vào các hoạt động hướng về cộng đồng. Vì một Việt Nam hạnh phúc, trường tồn và thịnh vượng.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

TÍN – TÂM – TRÍ – TRUNG – TỐC -TIẾN

–  TÍN: Điệp Viên Gia Đình tôn trọng cam kết, giữ gìn uy tín, bảo vệ danh dự và thương hiệu của cá nhân, tổ chức.

TÂM: Điệp Viên Gia Đình đặt chữ Tâm làm nền tảng, phải chân thành, chính trực trong suy nghĩ, hành động, có trách nhiệm với công việc và tinh thần đoàn kết trong tổ chức.

TRÍ: Điệp Viên Gia Đình coi sáng tạo là sức sống, là đòn bẩy phát triển, đề cao tinh thần dám nghĩ, dám làm.

TRUNG: Điệp Viên Gia Đình am hiểu và tin tưởng những giá trị của tổ chức, gắn bó và cùng nhau phát triển.

TỐC: Điệp Viên Gia Đình đặt tôn chỉ “tốc độ, hiệu quả trong từng hành động”, quyết định nhanh – triển khai nhanh – dịch vụ nhanh – thay đổi và thích ứng nhanh…

TIẾN: Điệp Viên Gia Đình có khát vọng, nỗ lực vươn lên, hoàn thiện bản thân, hoàn thiện dịch vụ và luôn tiên phong trong mọi dịch vụ của Gia Đình.

 

 

337 Views

About Author:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *